Kultur

I år skal Norges viktigste lagarbeid feires - også her på Innherred

2022 er frivillighetens år. Gjennom hele året vil Innherred presentere personer som hver dag gjør en frivillig innsats for det de brenner for. Foto: Frivillighetens år