Vil ikke røpe årets tema, men det spørs om det ikke blir litt ekstra oppmerksomhet til et tidligere medlem

foto