Avlyser store filmplaner - gir fra seg sju millioner kroner