Det mangler ikke på frivillige til Spelet, unntatt på ett område

foto