Nå kan du få lov til å «eie» en tone i det nye superflygelet

foto