Brøndbo gjester bygdetunet. – Her skal folk få kose seg.