– Folk må vite at vi synger mer enn bare sakte korsang

foto