Konfirmasjonstiden ble annerledes - men de kunne i hvert fall avslutte den med å la seg inspirere i naturen

foto