Premieren som aldri ble: - Kjenner på et stort hull i hverdagen