– Levangeropprørets far var et ektefødt barn av lekpredikanten

foto