Kultur

Nitti arkitektstudenter kommer til Levanger - skal studere spesielt én del av bygningene

NTNU inngår våren 2022 samarbeid med Levanger kommune. Arkitektstudenter fra trønderhovedstaden kommer blant annet for å studere trehusbyens eldre dører. Foto: Anders Vinje