– Det er jo nesten litt synd på ungdommen i dag. Vi dro jo på dans hver helg!