– Ja, jeg tror det mangler. Det finnes ikke så mange.

foto