Noen av maleriene etter kunsteren har aldri blitt vist: – Malte det siste motivet én måned før sin død