160 meldte sin interesse: Disse fikk rollene, og skal spille amatørrollene i Spelet