Vinneren av byggeskikkprisen 2021 er resultat av et stort dugnadsarbeid