Spør du et barn, får du høre både om rottebæsj, skattejakt og kjemiske forsøk