Etter at den ordinære seterdrifta ble nedlagt, fortsatte man å levere melk til meieriet