Her er det ikke prestasjonene det legges mest vekt på. Fellesskap er det viktigste i denne gruppa.

foto