Kommer for å tale Stiklestad midt imot: – Håper folk ikke kommer med høygafler