Lokale aktører medvirker i ny julekalender på NRK

foto