Et av innslagene som trekker mye folk er grisslaktinga. – En motvekt til kjøpesentermaset

foto