– Det er ikke mulig å overdrive frivillighetens betydning for Stiklestad

foto