I foredraget vil forfatteren fokusere på hvorfor Henry Rinnan ikke ble drept av Hjemmefronten

foto