Ragna B. Rætt hadde full kontroll på bingokulene

foto