Hva med å løse dagens sudoku, eller ta vårt kryssord?