Det var en langvarig diskusjon forut for den historiske hendelsen for 60 år siden. Da ble kommunene Åsen, Skogn, Levanger og Frol slått sammen til storkommunen Levanger. Foto: Widerøe / Levanger Fotomuseum

Da byen ble bygd: En historie om storkommunen Levanger