En slow verneverdig city - men finnes det noe håp der framme?