Ser ingen annen utvei - planen lar seg ikke gjennomføre