Maija starter demenskor. Da går det unna i svingene