Staysman til publikum: – Ikke gjør som de 400 fra bygda som ble nekta i døra fordi de var for fulle

foto