Slik havnet feltskjæreren fra Napoleonskrigene på en gård i Verdal