Besk kritikk av jubileet på Stiklestad: – Full av honnørord