Hensyn

Jeg savner mer samarbeid på tvers av de politiske «sidene», skriver Joachim.
Petit

Det er uunngåelig at politikken blir delt, men den polariseringen vi ser på flere områder i dag er drøy, og skyldes kanskje hvordan vi oppfatter samarbeid partier i mellom, eller fravær av det.