En millimeter til

Av og til er ett minutt nok også, skriver Tor Johnny.
Petit

Av og til er en millimeter nok, rasper Anne Grete Preus over stemmebåndene mens hun klimprer ut litt sentimentalt fingerspill på gitaren. Men av og til er ett minutt nok også. Som regel hver morgen, etter mine egne beregninger.