Hun er foreningens første æresmedlem

Torbjørg Halvorsen har vært medlem i 44 år. 

Petit


Torbjørg Halvorsen har vært medlem i Levanger husflidslag siden 1976. På årsmøte 10. februar ble hun utnevnt til den første æresmedlem i Levanger Husflidsforening.

– Styret i Levanger Husflidsforening har bestemt å gi en oppmerksomhet til den personen som har vært medlem i en årrekke, samt har vært deltagende på en spesiell måte i foreningen. Personen må ha gitt av sin kunnskap og bidratt på en positiv måte til fellesskapet, sa styremedlem Hilde Bjørnøy.

Nyutnevnt æresmedlem; Torbjørg Halvorsen (t.v.) og styremedlem Hilde Bjørnøy.  Foto: Innsendt

Halvorsen har vært medlem i Levanger Husflidsforening i 44 år. Hun har bidratt som styreleder, blant annet under 100-årsfeiringen i 1988.

–Du var med å gi ut den viktige historien om foreningen i boka som har blitt et sentralt skriv i årene etterpå for gamle og nye medlemmer. Du har også deltatt som styremedlem i en årrekke som da foreningen feiret 120 år i 2008. I de senere år har du vært velvillig til å stille opp i alle anledninger som foreningen har vært engasjert i. Deriblant Ung Husflid og flere arrangement vi har deltatt på. Vi vil spesielt takke deg for at du har gitt av din kunnskap som kursleder på et utallig kurs vi har arrangert, sa Bjørnøy.