Snakk om

Nå skal også dette embetet bli kjønnsnøytralt - skal vi bare si «Jævelen»?

Petit

Helsesøster ble jo helsesykepleier, og dermed kan vi jo glede oss over den artige kombinasjonen helsesyke. Rådmannen har blitt kommunedirektør, og nå skal også fylkesmannen bli kjønnsnøytral.