Vuku Naturstein, Bærja kafé, Premieskapet og annet lokalt næringsliv: Her er det store muligheter

foto