Topplagene heter «Hælvdau ælgkælv» og «Spirin på tappin»