Det er det samme hver gang, men da er det godt å ha sett litt sommer i hvert fall