Bestilling av bilder

Vi har sluttet å fremkalle papirkopier av bilder som har stått i avisa.
Men vi kan sende bildene digitalt på epost om du vil.