Trygg / Lade-seier over Vinne 2 / Verdal 2

Trygg/Lade seiret 3-1 over Vinne 2/Verdal 2 hjemme i G14 2. divisjon, Avdeling 2 - Høst søndag.