Anna Strand berget poeng for Charlottenlund

Det endte uavgjort mellom Charlottenlund og Verdal/Vinne på CSK Varmbo Arena i J13 1. divisjon, Avdeling 1 - Høst.