Lot romanfigurene dra til Levanger og teste martnaslivet