Med denne foregikk varebyttet i flere hundre år før bil og jernbane tok over