Prisen er satt: 500.000 kroner for den lille hytta i Markabygda