Jamtlandsvegen 2856 har skiftet eier. Her er prisen.

foto