Dette er en av de dyreste fritidsboligene i Vuku det siste året