Flere vil kjøpe turisthytta: – Henvendelser fra både enkeltpersoner og grupper