Prisen er satt: 160.000 kroner for den lille hytta i Vuku